Astma

Home » Všetko o alergiách » Astma

Priedušková astma je v celosvetovom meradle závažným zdravotníckym, hospodárskym a sociálnym problémom. Postihuje ľudí akéhokoľvek veku a ak sa ich nedarí dostať pod účinnú kontrolu, môže prinášať chorému významné každodenné obmedzenia a v krajnom prípade môže byť príčinou smrti.

preskočiť na: Odporúčané opatrenia – rady astmatikom

Astma je ochorenie dýchacích ciest. Prejavuje sa charakteristickým súborom príznakov nazývaným dušnosť (dýchavica, dýchavičnosť): pocit sťaženého dýchania spôsobený zúžením priedušiek.

Pri zhoršujúcom sa priebehu ochorenia sa prehlbuje postihnutie priedušiek, ktorými prúdi vzduch do pľúc. Priedušky sú postihnuté alergickým zápalom – sú zovreté a ich priesvit je navyše zúžený opuchnutou sliznicou a zhrubnutím ich stien. Takto vzniknuté zhoršenie priechodnosti dýchacích ciest vedie k silnej výdychovej dušnosti.

Príznaky

Astma sa prejavuje súborom príznakov, z ktorých najzávažnejšia je dýchavičnosť spojená s jasne počuteľným dýchaním s typickým zvukom jemného „pískania“ v pľúcach pri nádychu a výdychu. Časté sú nočné dušnosti, dušnosti pri alebo po telesnej námahe, dráždivý chronický kašeľ, opakujúce sa zápaly priedušiek. Ďalej sa môže jednať o záchvaty kašľu pri emóciách (plač, smiech) a kašeľ vyvolaný kontaktom so zvieraťom, pri pobyte v starom, prašnom a vlhkom dome alebo vyskytujúce sa v určitom ročnom období.

U veľmi malých detí je diagnóza prieduškovej astmy stanovená po 3 epizódach obštrukčnej bronchitídy charakterizovanej sipením pri obtiažnom dýchaní a kašľom. Každému dieťaťu, u ktorého sa takéto stavy objavia, by malo byť vykonané alergologické vyšetrenie.

Astmu nie je možné úplne vyliečiť, ale môžete si nad ňou udržovať kontrolu: astmatici môžu i pri svojom ochorení žiť normálny, plnohodnotný a aktívny život, keď sa naučia, ako dosiahnuť a udržovať nad svojou astmou kontrolu. Ak máte kontrolu nad svojou astmou, môžete pracovať, deti sa môžu hrať a chodiť do školy. V noci môžete dobre, pokojne, nerušene spať. Môžete sa vyhnúť astmatickým záchvatom.

Za astmu sa nikto nemusí hanbiť. Olympijskí víťazi, známe osobnosti a mnoho ľudí okolo nás žije so svojou astmou úspešne. Hanbou je nič proti astme nerobiť.

Príčiny astmy

Medzi príčiny astmy patrí najmä alergia, respiračná infekcia, gastroesofageálny reflex (návrat kyslých žalúdočných štiav zo žalúdka do pažeráka a dýchacích ciest) a neznášanlivosť kyseliny acetylsalicylovej obsiahnutej v Aspiríne a Acylpyríne.

hlavní vyvolávatelia astmy na alergickom podklade:

Medzi podporné faktory vzniku astmy radíme: znečistenie ovzdušia (smog, splodiny spaľovania atď.), fajčenie (pasívne i aktívne), nedostatočné vetranie domov.

Diagnóza

Anamnéza

Lekára zaujímajú: rodinné údaje ohľadom ochorení, zvlášť výskyt alergií astmy v rodine, celkový zdravotný stav vyšetrovaného – doposiaľ prekonané ochorenia, užívané lieky, podrobný popis príznakov a okolností, za ktorých vznikajú – kedy a kde, výživové návyky, prostredie, v ktorom žije a pracuje, kontakt so zvieratami, zvyky, záľuby, zlozvyky – fajčenie a pod.

Anamnéza je obzvlášť u alergologického vyšetrenia veľmi dôležitá. Nesmie sa samozrejme zabudnúť na výsledky laboratórnych vyšetrení, ktoré si so sebou vyšetrovaný prinesie spolu s odporúčaním od praktického lekára.

Fyzikálne vyšetrenie

Fyzikálne vyšetrenie sa v zásade nelíši od bežného vyšetrenia pediatrom alebo internistom. Alergológ venuje obzvlášť pozornosť stavu kože, očných spojiviek a viečok, nosnej sliznice a posluchovému pľúcnemu nálezu.

Kožné prick testy

Na základe anamnézy je možné potom pristúpiť k cielene vykonaným kožným testom. Kožné testy sa vykonávajú väčšinou na koži predlaktia. Nanášajú sa kvapky čistého alergénového roztoku o známej koncentrácii. Bežne sa robí bodový test nazývaný prick test. Sterilnou lancetou sa urobí krúživým pohybom jemný vpich do kože, do ktorej potom prenikne testovaný alergén. Reakcia sa odčíta za 15 minút. Meria sa veľkosť začervenania a pupienku. Pozitívna odpoveď sa počíta už od pupienku s priemerom 3 mm.

Pre vykonanie kožného testu nie sú žiadne vekové obmedzenia. Jednoduchosť testu a nebolestivosť dovoľuje vykonanie testov i na kojencoch.

Pred vykonaním testu je nutné na jeden týždeň prerušiť podávanie liekov, ktoré by mohli výsledok ovplyvniť. Ide hlavne o skupinu antihistaminík. Test je jednoduchý a nebolestivý. Kedysi sa vykonávali intradermálne a skarifikačné testy, avšak sú menej presné a bolestivé.

Krvné odbery

Kožné testy poskytujú rýchlo prvé informácie strán alergie vyšetrovaného. Sú základným vyšetrením. Doplňujúcim vyšetrením je vyšetrenie špecifických alergických protilátok z krvného odberu. Toto vyšetrenie je finančne veľmi nákladné, je nevyhnutné využívať ho účelne – to je napr. vtedy, keď kožné testy nehovoria o príčine alergie, prípadne ich nemôžeme vôbec vykonať.

Spirometria

Vyšetrenie funkcie pľúc je neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky astmy. Spirometriu je možné vykonávať u dospelých i u spolupracu­júcich detí, približne od veku 4 – 5 rokov.

Toto vyšetrenie je možné doplniť tzv. „bronchodilatačným testom“ na zhodnotenie reverzibility event. zistenej poruchy.

Pokiaľ sú parametre krivky v medziach normy, čo je u ľahších foriem astmy v pokojnom období obvyklé, indikuje lekár na potvrdenie diagnózy bronchokonstrikčné testy pomocou látok, ktoré u pacientov s astmou vedú k podráždeniu a zúženiu priedušiek.

Ďalšou možnosťou je provokácia nepriamo pôsobiacim stimulantom, napr. telesnou záťažou (beh, jazda na bicykli).

Analýza vydychovaného vzduchu

Vo vydychovanom vzduchu u astmatikov s aktívnym zápalom v sliznici je možné detekovať zvýšenú koncentráciu NO. Meranie FeNO je pomerne ľahko vykonávateľné, i keď vyžaduje určitý stupeň spolupráce pacienta. Je možné vykonať i u detí od 4 – 5 rokov.

Liečba

Lieky pre liečbu astmy delíme do dvoch skupín. Ide o lieky úľavové a lieky s protizápalovou aktivitou.

Úľavovým liekom sa tiež hovorí „záchranné“ a slúžia na zastavenie astmatického záchvatu. Ich účinok nastupuje rýchlejšie a väčšina z nich má krátku dobu účinnosti. Nepoužívajú sa pravidelne a dlhodobo.

Lieky kontrolujúce astmu – tzv. lieky preventívne, protizápalové – sa užívajú pravidelne a dlhodobo každý deň i v dobe, kedy astmatik nemá ťažkosti. Chránia dýchacie cesty, hoja zápal a bránia vzniku a opakovaniu dýchavičnosti a ďalších záchvatov.

Lieky určené na liečbu astmy sa podávajú predovšetkým inhalačne. U kojencov a malých detí sú častejšie využívané tiež niektoré lieky vo forme sirupovej, inhalačná forma je však najvýhodnejšia i v tejto vekovej skupine.

Podľa tiaže astmy a podľa hodnotenia úrovne kontroly nad astmou je možné meniť dávky liekov a je možné ich i kombinovať. Existujú kombinácie úľavového lieku s kortikoidom v jednom inhalátore. U detí a v určitých prípadoch dospelých astmatikov je možné podávať dlhodobo i nekortikoid­ný liek.

Na preventívne lieky nevzniká návyk a závislosť ani po viacerých rokoch ich užívania. Preventívne lieky s dlhodobým účinkom znižujú v dýchacích cestách opuch slizníc a hoja zápal.

Majte lieky proti astme vždy v zásobe – zaobstarajte si nové skôr, než spotrebujete staré. Dbajte, aby sa preventívna liečba neprerušila. Vždy keď odchádzate z domu, vezmite si so sebou úľavový liek proti náhlym a neočakávaným príznakom astmy. U detí – po dohode s učiteľom – nechávajte lieky pohotovostne v škole.

Pre liečbu je veľmi prospešná i fyzioterapia, najmä u astmatikov, ktorí mnohokrát nepoznajú techniku správneho dýchania. Vhodný býva i pobyt v prímorských a vysokohorských oblastiach, osvedčili sa i jaskyne.

Odporúčané opatrenia – rady astmatikom

 • športovanie, telesné cvičenie je všetkým astmatikom prospešné a je veľmi odporúčané. Šport nielen pomáha chorému astmu zvládnuť a kontrolovať, ale tiež učí správnemu dýchaniu,
 • vhodné športy sú turistika, plávanie, jazda na bicykli, o podrobnostiach sa poraďte so svojím lekárom: plávanie v bazéne je ideálne, lebo je tam teplý a vlhký vzduch, posilňuje celé telo a dýchanie,
 • niektoré bazény majú silno chlórovanú vodu. Koncentrácia chlóru tesne nad hladinou je vysoká, a to môže dráždiť sliznicu dýchacích ciest,
 • vyhýbajte sa situáciám, ktoré u Vás vyvolávajú záchvaty kašľu a dýchavice,
 • choďte pravidelne k lekárovi na kontrolu dvakrát až trikrát za rok, a to i v prípade, že sa cítite dobre a nemáte žiadne ťažkosti s dýchaním,
 • naučte sa rozpoznať príznaky zhoršujúcej sa astmy a správne na ne reagovať,
 • užívajte lieky proti astme ako Vám to odporučil lekár, naučte sa správnej technike inhalácie liekov,
 • nefajčite,
 • nepoužívajte prenikavo voňavé výrobky, vyhnite sa osviežovačom vzduchu, parfumom, silne parfumovaným mydlám, šampónom a kozmetickým prípravkom,
 • udržujte teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 40 – 50 % za pomoci zvlhčovačov a odvlhčovačov vzduchu,
 • domáce práce – upratovanie, opravy, práce s farbami – plánujte na dobu, kedy astmatik nebude prítomný, prípadne používajte ochranné filtračné masky.

Upravte domáce prostredie – zvýšená prašnosť väčšine astmatikov vyvoláva ťažkosti, platí to najmä pre prostredie interiérov, najmä bytov. Domáci prach sa hromadí v matracoch, prikrývkach, vankúšoch, čalúnení, kobercoch.

 • oblečte matrace a vankúše do špeciálnych protialergických poťahov,
 • nepoužívajte páperové vankúše a prikrývky, nahraďte ich výrobkami z dutého vlákna,
 • meňte často prestieradlo a posteľnú bielizeň, perte ich vo veľmi horúcej vode (nad 60 °C) a sušte najlepšie na vzduchu a slnku,
 • čističky vzduchu výrazne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia,
 • pri upratovaní používajte kvalitné vysávače s vysokou filtráciou.