Alergia na plesne

Home » Všetko o alergiách » Alergia na plesne

preskočiť na: Odporúčané opatrenia

Alergia

Alergia je chronická zápalová reakcia na slizniciach či na koži, ide o neprimeranú reakciu organizmu na alergény v našom prostredí.

Alergiou na pleseň trpí predovšetkým dýchacie ústrojenstvo. Má sa za to, že klinický význam plesní vo vzťahu k alergickým ochoreniam je podceňovaný.

Huby (plesne)

Pre alergikov sú významné najmä druhy „vláknitých“ plesní, ktoré pri raste produkujú tzv.spóry (drobné rozmnožovacie čiastočky, pozorovateľné len mikroskopom, ktoré sa šíria vzduchom podobne ako peľ). Jednotlivé druhy sa odlišujú zafarbením: zelená a čierna farba je charakteristická pre Penicilium a Aspergilus, červená pre Merulius a niektoré domové plesne.

Plesňové alergény sa vyskytujú ako vo vonkajšom, tak i v domácom prostredí. V domácom prostredí rastú plesne všade, kde k tomu nájdu vhodné podmienky, predovšetkým dostatočnú vlhkosť a teplotu. Vo vnútornom prostredí niektorých budov prevýšia výskyt roztočov. Najväčšiu koncentráciu spór domových plesní (Aspergillus, Penicillium, zygomycety Rhizopus, Mucor) zaznamenávame v zimných mesiacoch.

Vo vonkajšom prostredí bývajú spóry plesní (Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, ďalej askospóry a bazidiospóry) podstatne hojnejšie než pele. Podobne ako u peľov rozhodujú o množstve spór plesní v ovzduší klimatické podmienky. Vrcholy výskytu plesní v ovzduší zaznamenávame na vrchole leta a na začiatku jesene, najmä za teplého a vlhkého počasia.

Príznaky

alergia na plesne môže spôsobiť:

zápal spojiviek – konjunktivitída – pálenie, slzenie očí

nádcha – vodnatá nádcha, pálenie v nose a najmä pocit upchaného nosa, opakované kýchanie

ekzém – začervenané, svrbivé ložiská kože na lícach, pokožke hlavy, podkolenných a lakťových jamkách

priedušková astma – hvízdavé dýchanie, pocit dušnosti, kašeľ či nočné a ponámahové dychové ťažkosti

Všetky tieto príznaky môžu byť sprevádzane spánkovými ťažkosťami a pocitom únavy.

Diagnostika

Alergiu na plesne zistí lekár – alergológ:

 1. podrobne s Vami preberie výskyt alergických ťažkostí u Vás a v rodine (príznaky, doterajšiu liečbu, Vaše návyky a prostredie, v ktorom žijete)
 2. klinické vyšetrenie doplní spirometrickým vyšetrením, vyšetrením vydychovaného NO ako markeru alergického zápalu, event. doplní ORL vyšetrenie
 3. urobí kožné testy, ktoré pomôžu presnejšie určiť príčinné alergény. Zvyčajne sa robia na vnútornej strane predlaktia, kam sa aplikujú kvapky jednotlivých podozrivých alergénov. Je nutné ale dodať, že v prípade alergie na plesne sú vlastné alergény väčšinou len zle charakterizované, takže možnosti diagnostiky sú obmedzené. Je teda nutné počítať s možnosťou falošnej negativity.

4)vyšetrenie krvi pomocou celkových a špecifických IgE protilátok a ECP proteínu môže tiež poslúžiť k presnejšiemu stanoveniu diagnózy

Liečba:

 1. Hlavná zásada – odstránenie alergénu: po stanovení diagnózy a určení príčiny je prvou úlohou vylúčenie alebo obmedzenie kontaktu s alergénom. V prípade plesňových alergénov sa jedná predovšetkým o úpravu domáceho prostredia.
 2. Protialergické lieky

  Úľavové lieky:

  • antihistaminiká, ktoré blokujú účinok histamínu (=látka, ktorá sa uvoľňuje z buniek pri alergickej reakcii),
  • lieky, ktoré uvoľňujú priedušky zúžené pri astmatických záchvatoch.

  Preventívne lieky s protizápalovým účinkom pôsobia preventívne, liečia alergický zápal:

  • kortikosteroidy – v forme inhalačnej majú minimálne nežiaduce účinky, pôsobia miestne a i pri dlhodobej liečbe sa vyznačujú vysokým stupňom bezpečnosti
  • antileukotriény, ktoré blokujú účinky leukotriénov (látok, ktoré sa pri alergickej reakcii tvoria a produkujú ich i bunky zápalu)
  • moderné antihistaminiká s imunomodulačným účinkom
 3. Imunoterapia alergénovými vakcínami – cieľom je vyvolať stav tolerancie organizmu chorého voči alergénu. V prípade alergie na plesne sú vlastné alergény väčšinou len zle charakterizované, takže možnosti imunoterapie sú obmedzené.

Odporúčané opatrenia pre úpravu domáceho prostredia a používanie vhodných produktov

 • vyčistenie objektov s plesňami a použitie vhodných fungicídnych prípravkov,
 • trvalé udržovanie optimálnej teploty a vlhkosti v bytoch pomocou odvlhčovačov vzduchu,
 • udržanie kvality ovzdušia pomocou čističiek vzduchu,
 • odstránenie tapiet zo stien a náhrada kobercov podlahou s pevným povrchom,
 • vyplatí sa kontrolovať pôdu v kvetináčoch,
 • nenechávať v domácnosti zvyšky potravín,
 • plesne vyskytujúce sa vonku sú nebezpečné pre alergika hlavne v lese a po daždi alebo za hmlistého počasia,
 • nedotýkať sa vriec s odpadkami, ktoré sú niekoľko dní staré,
 • riziko plesní predstavujú staršie byty alebo domy a ešte viac chalupy, najmä tie, v ktorých sa dlhšie nebývalo,
 • vetrať čo najviac v miestnostiach, kde by mohli plesne rásť (kúpeľňa, kuchyňa, špajza, práčovňa, pivnica),
 • vyriešiť problémy rizika vlhka – presakovanie vody, stúpanie vlhkosti,
 • pravidelná údržba / čistenie klimatizačných zariadení.