Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Zmeniť krajinu

Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Ako vybrať čističku vzduchu?

Výber čističky vzduchu nie je jednoduchý. Preto vám prinášame najdôležitejšie parametre, nad ktorými by ste mali pred nákupom čističky premýšľať.
Chcete si dobre vybrať? S výberom čističky vzduchu vám odborne poradíme.
1

Vzduchový výkon čističky a veľkosť miestnosti

Vzduchový výkon ukazuje množstvo vzduchu (udávané v m3), ktorý čistička prefiltruje za 1 hodinu. Čím vyšší vzduchový výkon čistička má, tým väčšiu miestnosť je schopná čistiť alebo tým rýchlejšie bude vzduch čistiť. 

Jednoduchý výpočet: Aký veľký výkon čističky potrebujeme pre svoju miestnosť?

Spočítajte si objem vašej miestnosti a toto číslo vynásobte správnym koeficientom podľa toho, komu má čistička slúžiť. Aby čistička dobre plnila svoj účel, mal by jej vzduchový výkon prevyšovať objem miestnosti, v ktorej sa bude používať, a to:

 • aspoň 4-krát u alergikov a astmatikov,
 • aspoň 2,5-krát u ostatných ľudí.

Pokiaľ budete čističku používať striedavo vo viacerých miestnostiach, potrebný vzduchový výkon vypočítajte podľa objemu tej najväčšej miestnosti.

plocha podlahy v m2 × výška stropu v m × 2,5 (alergik 4) = potrebný vzduchový výkon v m3/h

Z našej ponuky si potom vyberte jednu z čističiek, ktorej maximálny vzduchový výkon bude vyšší ako číslo, ktoré vám vyšlo.  Je celkom v poriadku, keď si zvolíte čističku s výkonom podstatne vyšším, ako je potrebný pre vašu miestnosť. Výkonnejšia čistička v menšom priestore pobeží častejšie na nižšie otáčky a tým pádom bude jej prevádzka tichšia a úspornejšia. A naopak, čistička, ktorá bude výkonovo na danú miestnosť slabá, pobeží často na vysoké otáčky, tým pádom bude hlučnejšia a bude spotrebovávať viac elektriny.  

Porovnávajte porovnateľné

Údaje o veľkosti miestnosti, ktoré v našom e-shope uvádzame pri všetkých čističkách, sami vypočítavame podľa vyššie uvedeného vzorca. Pôvodné údaje od dodávateľov totiž môžu byť stanovené rôznym spôsobom, čo by znemožnilo objektívne porovnanie výkonnosti modelov. U nás nemôžete naletieť kvôli „prifúknutým“ číslam.   

2

Filtrácia – odstraňovanie nečistôt

Všetky čističky vzduchu ponúkané v e-shope PreAlergikov.sk spĺňajú požiadavky na účinnosť filtrácie – musia zachytiť bezmála 100 percent nečistôt rozptýlených vo vzduchu. Kvalitné čističky vzduchu pracujú na princípe niekoľkostupňovej filtrácie. To znamená, že na proces čistenia prístroj využíva niekoľko rôznych technológií, aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť. Viacstupňová filtrácia zbaví vzduch hrubších nečistôt aj najmenších alergénov a tiež dymu alebo zápachu.  Tu je prehľad najčastejšie používaných filtrov a ďalších čistiacich funkcií spolu s nečistotami, ktoré odstraňujú:

 • HEPA filter alebo iný filter pevných mikročastíc: odstraňuje mikroskopický prach (z ciest, stavieb a pod.), dym, pele, plesne, zvieracie a roztočové alergény, baktérie
 • Uhlíkový filter: odstraňuje jedovaté, dusivé alebo zapáchajúce plyny a výpary (čpavok, ocot a pod.)
 • Ionizátor ‒ generátor záporných iónov: urýchľuje usadzovanie pevných nečistôt (prach, alergény) a uľahčuje ich zachytenie na HEPA filtri
 • Plazmový ionizátor: priamo vo vzduchu rozkladá vírusy, baktérie, prchavé látky (formaldehyd, benzén, toluén a pod.), spóry plesní, kvasinky, škodlivé smogové plyny
 • Fotokatalytický filter: rozkladá vírusy, baktérie, prchavé látky (formaldehyd, benzén, toluén a pod.), spóry plesní, kvasinky, škodlivé smogové plyny
 • Studený katalytický filter: rozkladá nebezpečné plyny a prchavé látky (formaldehyd, benzén, toluén a pod.)
 • UV lampa: hubí baktérie, vírusy, plesne a kvasinky

Rôzni výrobcovia ponúkajú rôznu zostavu filtrov. V popise každej čističky nájdete, aké konkrétne filtre čistička obsahuje a aké nečistoty odstraňujú. Určite ale neplatí, že čím viac filtračných stupňov čistička ponúka, tým viac nečistôt bude odstraňovať. Všimnite si, že niektoré čistiace funkcie odstraňujú prakticky tie isté nečistoty. Napríklad plazmový ionizátor nahradí (foto)katalytický filter aj UV lampu. V kombinácii s HEPA filtrom a uhlíkovým filtrom odstráni drvivú väčšinu škodlivín. 

3

Hlučnosť čističiek vzduchu

Uvádza sa v decibeloch (dB) a udáva hladinu hluku, ktorej je osoba vystavená pri prevádzke čističky. Čistička s vyšším výkonom môže byť hlučnejšia ako čistička s nižším výkonom, ale nie je to pravidlom. Hlavným zdrojom hlučnosti je ventilátor, ktorého rýchlosť otáčok však ovplyvňujete vy ako používateľ prístroja.

Pri najnižších otáčkach väčšinu čističiek sotva začujete a ani vysoké otáčky nie sú vyslovene nepríjemné. 

Tichý režim je dôležitý pre prevádzku čističky v noci. Hlučnosť by v tomto prípade nemala presahovať 30 dB. Čím nižšia, tým lepšie.

4

Cena filtrov a ich životnosť

Pri nákupe čističky vzduchu by sme sa mali zaujímať, aká je cena filtrov, ktoré je potrebné meniť. Čas výmeny odporúča výrobca, ale závisí predovšetkým od intenzity prevádzky čističky a od stavu znečistenia ovzdušia. Prevádzka čističky so sústavou filtrov nie je vo väčšine prípadov finančne príliš náročná – náklady sa pohybujú rádovo v desiatkach eur ročne.

5

Obstarávacia cena čističky vzduchu

Cena by nemala byť tým rozhodujúcim kritériom. Cena čističky závisí najmä od vzduchového výkonu a funkcií čističky.

Keďže naše prístroje si kupujú aj chorí ľudia, svoju ponuku sa snažíme stavať na spoľahlivých prístrojoch od renomovaných dodávateľov, teda nie za každú cenu tých najlacnejších na trhu.

6

Spotreba elektrickej energie

Pre ekonomicky zmýšľajúcich používateľov je dôležité aj to, koľko elektrickej energie čistička spotrebováva. Spoznáte to z príkonu, ktorý sa obvykle udáva pre minimálny a plný výkon. Čističky s automatickým režimom väčšinu dňa pobežia na minimálny výkon, pri ktorom by mali potrebovať iba jednotky wattov.

Často kladené otázky

Prečo si kúpiť čističku vzduchu a s čím pomôže?
Čistička vzduchu s vysokou účinnosťou odfiltruje zo vzduchu rôzne druhy nečistôt, ako sú polietavé alergény, jemný prach, dym, baktérie alebo vírusy. Tým výrazne zlepšuje kvalitu ovzdušia v interiéroch a pomáha zmierňovať príznaky alergií, astmy a respiračných ochorení. Zároveň odstraňuje zo vzduchu nepríjemný zápach, škodlivé výpary a jedovaté chemické látky. Kúpiť čističku vzduchu tak má najväčší prínos tam, kde sa zdržiava človek alergický na peľ, plesne alebo zvieratá, do rodín s malými deťmi a samozrejme všade tam, kde je znečistené vonkajšie ovzdušie.
Čo vyčistí čistička vzduchu?
Čistička vzduchu s HEPA filtrom spoľahlivo odstráni z nasatého vzduchu jemný prach, peľové, zvieracie a roztočové alergény, spóry plesní a baktérie. Pokiaľ je čistička vybavená uhlíkovým filtrom, zaistí tiež redukciu nepríjemného zápachu, cigaretového dymu či škodlivých výparov, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnosti. O efektívne zneškodnenie vírusov a baktérií sa postará plazmová ionizácia alebo sterilizačná UV lampa.
Ako dlho a ako často čističku púšťať?
Čistenie vzduchu by mal byť dlhodobý proces. Čistička by mala byť zapnutá počas pobytu osôb v miestnosti, prípadne ju môžeme púšťať už krátko pred ním. Všeobecný vzorec na určenie dĺžky prevádzky nie je – záleží na potrebách každého užívateľa a aktuálnom znečistení vzduchu. Je nutné brať do úvahy okolnosti, ako sú miera alergie, prítomnosť fajčiarov alebo zvierat v miestnosti, miesto bydliska (vyšší výskyt prachu, smogu a pod.). V peľovej alebo chrípkovej sezóne sa oplatí zapínať čističku častejšie, prípadne ju nechať bežať v automatickom režime, kedy si prevádzku riadi sama. Čističky vzduchu fungujú najlepšie v uzavretých miestnostiach.
Čítala som, že čistička vzduchu produkuje nebezpečný ozón. Je to pravda?
Báť sa ozónu v čističkách vzduchu nie je nutné. Malé množstvo ozónu môžu (ale nemusia) vytvárať čističky vzduchu vybavené ionizátorom, UV lampou alebo elektrostatickým filtrom. Výrobcovia čističiek vzduchu musia dodržiavať prísne hygienické limity. Mnohé čističky však nevytvárajú ozón vôbec. Všetky čističky v našej ponuke patria medzi bezpečné.
Kam umiestniť čističku vzduchu?
Čistička vzduchu by mala byť umiestnená tak, aby okolo seba mala priestor aspoň zhruba 40 cm a nad sebou nemala žiadnu prekážku. Jedine tak bude schopná zaistiť optimálne prúdenie vzduchu v miestnosti potrebnej pre efektívne čistenie. Môže stáť na zemi aj na nejakej poličke alebo podstavci, pokiaľ možno ďalej od dverí. Natočte ju tak, aby vyfukovaný vzduch smeroval do priestoru, najlepšie do tej časti miestnosti, v ktorej sa najviac pohybujete.
Keď používam čističku vzduchu, nesmiem vetrať?
Priestor by mal byť uzavretý, teda aj zavreté okná. V opačnom prípade by čistička zbytočne filtrovala nečistoty z vonku. To však neznamená, že po obstaraní čističky nemusíme vôbec vetrať. Čerstvý vzduch z vonku všetci potrebujeme, najmä kvôli kyslíku. Čističku ale zapíname až po vyvetraní. V domácnostiach peľových alergikov sa v peľovej sezóne odporúča vetrať s použitím peľovej siete do okien.
Keď sa píše, že čistička zbaví vzduch čiastočiek prachu, znamená to, že už nebudem musieť prach utierať?
Čistička vzduchu prašnosť obmedzí, ale neodstráni úplne. Nie všetok prach sa drží vo vzduchu, odkiaľ môže byť odsatý čističkou. Niektoré čiastočky sa rýchlo usadzujú. Časť nečistôt sa taktiež do miestnosti vnáša na ľuďoch, zvieratách a veciach. Prach teda budete musieť naďalej utierať, ale bude ho viditeľne menej.
Mám si vybrať čističku so zvlhčovačom alebo bez? Čo je účinnejšie?
Zvlhčovanie nemá vplyv na účinnosť čistenia vzduchu. Čističku so zvlhčovačom väčšinou volia ľudia, ktorí zvlhčovač potrebujú okrajovo, popr. vlhkosť majú dostatočnú a chcú ju skôr len udržať. Zvlhčovanie je možné na čističkách vypnúť a vzduch iba čistiť. Na kombinovaných prístrojoch väčšinou nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť, ako je tomu v prípade väčšiny zvlhčovačov, ktoré si vlhkosť strážia a po dosiahnutí požadovanej hodnoty sa vypnú. Čističky vzduchu so zvlhčovaním volia aj tí, čo doma nechcú dva prístroje.
Mám si vybrať zvlhčovač, čističku vzduchu alebo ionizátor?
To záleží na probléme, ktorý chcete vyriešiť. Zvlhčovač vzduchu je vhodný pre tých, ktorí majú v miestnosti vlhkosť pod 40 %. Jeho ideálne použitie je vo vykurovacej sezóne, kedy môže byť vzduch extrémne suchý. Suchý vzduch vysušuje sliznice a zhoršuje dýchanie. Zvlhčovač zvyšuje vlhkosť vzduchu, uľahčuje dýchanie, ale nie je určený na odstránenie alergénov ani ďalších nečistôt. Čistička vzduchu je prístroj určený na odstránenie vzdušných alergénov, ako sú peľ, plesne (spóry), zvieracie alergény, a ďalších nečistôt – prach, zápach, popr. nebezpečné plyny. Niektoré čističky vedia ničiť aj vírusy a baktérie vo vzduchu. Zaujímať by mali všetkých, ktorí majú alergiu na vyššie uvedené alergény, žijú v prašnom alebo zafajčenom prostredí, napríklad v oblastiach s hustou dopravou alebo priemyselným znečistením. Ionizátor vzduch čistí nepriamo (prístrojom neprechádza vzduch) – na rozdiel od čističky vzduchu alergény nezachycuje, ale iba neutralizuje. Úlohou ionizátorov je zvyšovať čistotu vnútorného ovzdušia zhlukovaním častíc, a tým urýchľovať ich usadzovanie. Do vzduchu uvoľňuje väčšinou iba záporné ióny, ktoré na seba viažu kladne nabité nečistoty, ako sú prach a alergény. Taktiež neutralizujú kladné ióny pochádzajúce z televízorov, PC, DVD atď. Vyšší výskyt kladných iónov totiž môže spôsobovať únavu, bolesť hlavy, podráždenosť a pod., čomu by mal ionizátor predchádzať
Aká je spotreba čističky vzduchu, koľko priemerne žerie?
Čističky vzduchu všeobecne nepatria medzi prístroje s vysokou spotrebou, žerú teda málo. Maximálny príkon sa spravidla pohybuje od 25 do 60 W. Maximálneho príkonu ale čistička dosahuje iba na najvyššom stupni výkonu, ktorý sa nevyužíva často. Pokiaľ je čistička zapnutá v automatickom režime, väčšinu dňa beží na minimálny výkon, pri ktorom sa spotreba pohybuje iba v jednotkách wattov. Spotrebu mierne ovplyvňuje aj zapnutý ionizátor alebo UV lampa.
Musí byť v každej izbe jedna čistička alebo existuje nejaká výkonnejšia rovno pre celý byt?
Pretože čistička pracuje najlepšie v uzavretej miestnosti, je odporúčaná vždy jedna čistička vzduchu do jednej uzavretej miestnosti. Ak máte väčší, spojený priestor, je vhodné čističku pravidelne prenášať na iné miesto (napr. na druhú stranu priestoru, za priečku a pod.). Môžete ju premiesťovať aj z miestnosti do miestnosti.
Našiel som čističe vzduchu, ktoré pracujú na princípe ionizácie vzduchu. Je uvádzané, že sú to veľmi kvalitné čističky. Je to tak?
Čističky vzduchu vybavené iba ionizátorom môžu byť kvalitné (snáď až na podozrivo lacné modely). Rozhodujúcim kritériom pri výbere čističky vzduchu je filtračná účinnosť. A tú majú samotné ionizátory nižšiu než „klasické“ čističky vybavené motorom a mikrofiltrom (napr. HEPA). Ionizátor nie je schopný alergény a ďalšie nečistoty z miestnosti odfiltrovať, iba spôsobuje ich usadzovanie (a o to viac musíte upratovať). Ionizátor býva súčasťou niektorých čističiek a je vypínateľnou funkciou.
Nie sú čističky príliš hlučné (pri chode v noci)?
Čističky majú rôznu hlučnosť, ktorá je úmerná výkonu motora. Kvalitné čističky majú k dispozícii špeciálny nočný, veľmi tichý režim. Záleží na tom, kam chcete čističku vzduchu umiestniť a ktorú časť dňa bude zapnutá. Ak bude prístroj čistiť počas dňa, na hlučnosti toľko nezáleží. Ak plánujete ale prevádzku aj v nočných hodinách, hlučnosť by mala byť nízka. I toto je ale veľmi individuálne, niekomu vyššia hlučnosť nevadí a aj v noci si čističku púšťa na plný výkon.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám na info@proalergiky.cz alebo zavolajte na 541 212 450.

Akým spôsobom a ako často čistiť čističku vzduchu?
Aby bola zaistená trvalá filtračná účinnosť čističky, je predovšetkým nutné vymieňať zanesené filtre. Čas výmeny filtrov najviac záleží na tom, ako často čističku používame a ako veľmi máme vzduch v miestnosti znečistený. Takmer všetky modely čističiek sú vybavené umývateľným predfiltrom, ktorý môžete čistiť pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Pri niektorých modeloch čističiek je potrebné čistiť aj ďalšie filtre, čím sa zároveň predlžuje ich životnosť. Pokiaľ je čistička vybavená prachovým senzorom, odporúča sa ho raz za mesiac očistiť vatovou tyčinkou, aby sa zachovala presnosť jeho merania. Ďalšie informácie o údržbe prístroja nájdete v používateľskej príručke k produktu.
Existuje čistička vzduchu s chladením? V nejakej reklame o takomto prístroji hovorili.
Čistička vzduchu sama o sebe nijako nemení teplotu vzduchu. Väčšina čističiek obsahuje ventilátor, ktorý rozhýbe vzduch v miestnosti. Pri drvivej väčšine modelov je však vzduch zámerne vyfukovaný smerom nahor. Je to okrem iného preto, aby čistička nefúkala na osoby v miestnosti a nespôsobovala im pocit chladu. Čističky vzduchu sa totiž najviac používajú od jesene do jari, kedy možnosť ochladenia nebýva žiadaná. Veľmi málo modelov na trhu vie vzduch fúkať na človeka. V takom prípade na svojej koži ucítite chlad. Je to rovnaké, ako keď na seba namierite obyčajný vetrák.
V obchodoch môžete naraziť na podobne vyzerajúce ochladzovače vzduchu s doplnkovou funkciou čistenia, ktorá ale obvykle spočíva v obyčajnej ionizácii vzduchu, nie v jeho plnohodnotnom čistení pomocou filtrov. Pokiaľ je pre vás chladenie najdôležitejšou funkciou, zvážte obstaranie klimatizácie. Tú je možné vybaviť filtrami na čistenie vzduchu.

Overené našimi zákazníkmi

Heureka recenze
 • rýchly a spoľahlivý
Overený zákazník pred 12 dňami
 • Spoľahlivosť, ochota
 • Milé dámy na zakznickom centre
 • Tovar ktorý nebol skladom, dodali neskôr (bez nutnosti platiť 2x poštovné)
Overený zákazník pred 26 dňami
 • Skvela kvalita vyrobkov, rychlost dodania
Overený zákazník pred 28 dňami