Laboratórne hodnoty

Home » Všetko o alergiách » Čo nás čaká pri návšteve alergológa » Laboratórne hodnoty

Přehled laboratorních vyšetření, se kterými se můžete u svého alergologa setkat.

Eosinofilie v krevním obraze

Jedná se o vyšetření diferenciálu krevního obrazu v němž vyšší hodnoty eosinofilů ukazují na možný alergický původ potíží. Negativní hodnoty alergii nevylučují.

Celková hladina igE protilátek

Zvýšené hladiny celkových IgE protilátek bývají často u osob s polyvalentní alergií a s výskytem různých alergických příznaků. U osob alergických na jeden alergen a s postižením pouze jednoho orgánu jsou často hladiny v normě, normální hodnota celkového IgE tedy alergii nevylučuje.

Výskyt alergických projevů na kůži (atopická dermatitida) bývá provázeno vysokými hladinami celkových IgE protilátek, u atopické dermatitidy nejsou vzácné extrémní hladiny.

Hladina celkových IgE protilátek bývá vyšší u alergie pylové než u alergie na roztoče a plísně.

V případě vysokých hodnot je vhodné vyloučení parazitárního postižení, jehož přítomnost v těle může také zvyšovat hladinu těchto protilátek.

Výsledky jsou udávány v IU/ml a přehled na věku závislých normálních hodnot uvádí tabulka:

VĚK IgE (IU/ml)
0–1 rok 3–12
1–5 let 10–50
5–9 let 15–75
9–15 let 40–160
nad 15 let 35–200

Specifické igE protilátky

Základem diagnostiky alergií jsou kožní testy. V některých případech bývá doplňováno stanovením specifických IgE protilátek.

Vyšetření specifických IgE protilátek je metodou volby zejména v těchto situacích:

Interpretaci výsledků tohoto vyšetření je nutno provádět společně s posouzením klinického stavu pacienta a s posouzením výsledků kožních testů.

Výsledky jsou dodávány v podobně kvantitativní (IU/ml) a semikvantitaivní (třídy RAST). Normální hodnoty jsou do 0,35 IU/ml (RAST třída O), hodnocení semikvantitativní se pohybuje ve třídách 1–6.

Eosinofilní kationický protein – ECP

Tento parametr je vhodný ke stanovení tíže chronicky probíhajícího alergického zánětu (např. u průduškového zánětu či u atopického ekzému) a zejména k monitoraci jeho průběhu.

Normální hodnoty se uvádějí v rozmezí 0–15 ug/l.