Chladová žihľavka – urticaria e calore

Home » Všetko o alergiách » Chladová žihľavka – urticaria e calore

Citlivosť niektorých ľudí na zimu, mráz alebo studenú vodu sa nazýva alergia na chlad. Ide o problém nie príliš častý.

preskočiť na: Odporúčané opatrenia

Žihľavka spôsobená chladom sa najčastejšie objavuje v priebehu niekoľkých minút v mieste podráždenia a pretrváva menej ako 2 hodiny.

Kritická hodnota, potrebná k vyvolaniu chladovej žihľavky, je najčastejšia okolo 0 °C, menej často 10 °C a viac. Priebeh je obvykle dlhodobý, väčšinou trvá viac rokov. Časť chorých je v letných mesiacoch roka bez ťažkostí.

Mylne bývajú považované za chladovú alergiu príznaky ako kýchanie, kašeľ či dychová tieseň pri prechodoch z tepla do zimy, hlavne v mrazivom počasí. V tomto prípade sa jedná o dôsledok inej inhalačnej alergie (napr. alergia na roztoče alebo plesne), kde dôjde k podráždeniu doterajšieho zápalu na slizniciach.

Príznaky

Medzi najčastejšie príznaky patria opuchliny tých miest ľudského tela, ktoré nie sú zakryté oblečením, teda tvár a ruky. Ďalším príznakom je začervenanie kože, vznik žihľavky a popraskanie kože. Ojedinele môže dôjsť k dychovým ťažkostiam.

Pacient môže mať problémy pri pobyte v chladnom či mrazivom vzduchu, pri prechode z tepla do zimy a naopak. Alergia na chlad sa môže prejaviť i v lete, napríklad pri kúpaní v studenej vode. Zmrzlina alebo studené nápoje môžu vyvolať opuchliny pier a jazyka.

Alergiami na chlad trpia častejšie ženy ako muži.

Diagnóza

Dôležitý je starostlivý rozbor anamnézy. Ochorenie potvrdia chladové testy (ľad v skúmavke, voda 10 °C po dobu 10 minút).

Liečba

Najčastejšie spočíva v pravidelnom podávaní antihistaminík s dôrazom na užitie antihistaminík preventívne pred expozíciou chladom.

Odporúčané opatrenia – prevencia

  • Používanie vhodných krémov, hlavne v zimnom období a vyhýbanie sa prudkým zmenám teplôt. Dôležitá je ochrana nezakrytých miest – tváre a rúk – pred pôsobením vetra či mrazu.