Alergia na latex

Home » Všetko o alergiách » Alergia na latex

Koncom 20. storočia sa objavila úplne nová alergická jednotka – alergia na latex, respektíve alergia na kaučukovú gumu, na obyčajnú gumu. Jedná sa vlastne o alergiu na rastlinné bielkoviny, pretože latex je šťava (mlieko) zo stromu kaučukovníka (Hevea brasiliensis).

preskočiť na: Odporúčané opatrenia

Táto alergia je až na výnimky výsadou dospelého veku, postihuje takmer 1 – 2,5 % populácie rizikových zemí. S latexom sa môžeme stretnúť v 40 000 rôznych podobách: cumlíky, gumové hračky, ochranné pracovné i zdravotné rukavice, mužská antikoncepcia, topánky, opasky a ďalšie.

Alergia na latex je dôležitý celosvetový medicínsky problém a stáva sa i často príčinou chorôb z povolania. Hlavnými rizikovými skupinami sú zdravotníci, zamestnanci kaučukového priemyslu a pacienti s opakovanými operáciami (napr. deti s rázštepom chrbtice).

Vzostup početnosti alergie na latex súvisí s prudkým nárastom používania latexových pomôcok a výrobkov. Ďalšími zmenami sú zmeny výrobnej technológie, k nárastu alergií prispievajú lubrikanty.

Vyššia koncentrácia latexových častíc bola zaznamenaná tiež v okolí frekventovaných ciest, kde sa dostávajú do ovzdušia pri otere pneumatík. Zdravotný význam zvýšenej koncentrácie latexových častíc ako aeroalergénov v prachu okolo ciest je ale veľmi sporný.

Teoreticky by mohli vzniknúť obavy z latexu syntetického (nátery, laky). V tomto prípade však môže pacient zostať pokojný, ak má alergiu na latex, ide vždy len o alergiu na prírodný latex.

Bola dokázaná skrížená reaktivita latexu, peľu a ovocia. Asociácia medzi alergiou na latex a alergiou na avokádo, banán, gaštan, kiwi, papáju, zemiak, broskyňu, grep, figu, pomaranč, paradajku, melón, arašidy, marhuľu, nektárinku a pohánku sa nazýva „latex – fruit“ syndróm.

Príznaky

Latex vstupuje do tela kontaktom so sliznicou (ústa, urogenitálny trakt, pošva), kontaktom s kožou, ďalej vdýchnutím či parenterálne (tzv. krvou). Priamym kontaktom so sliznicou dochádza ku vzniku ekzému, kontaktnej vulvitídy teda zápalu pošvy, stomatitídy teda zápalu v dutine ústnej apod.

Vdýchnutím latexových častíc môže dôjsť ku generalizovanej žihľavke, zápalu očí, prieduškovej astme alebo až k anafylaktic­kému šoku.

Diagnóza

Dôležitá je anamnéza, obzvlášť so zameraním na anamnézu pracovnú. Je vhodné na latexovú alergiu myslieť u pacientov, ktorí boli opakovane vystavení operáciám alebo u pacientov, ktorí vzhľadom ku svojmu postihnutiu boli nútení často používať kaučukové pomôcky (k ochrane, k náhrade – ako katétre, cievky, kanyly, bedrové pásy apod.), napríklad pacienti na dialýze.

Pre latexovú alergiu býva typická „rukavicová“ lokalizácia ekzému, ostré ohraničenie v oblasti zápästia. Postihnutý by si mal všimnúť nežiaduceho účinku gumy i na iných miestach tela (kúpacie čapice, čižmy, gumový remienok na hodinkách…). Všeobecne však akémukoľvek ekzému neprospieva prílišné dráždenie, kam nepochybne patrí i častejšie používanie gumových rukavíc. O alergiu pritom ísť nemusí.

Pacient môže upozorniť lekára i zmienkou alergickej reakcie na vyššie zmienené potraviny v rámci skríženej alergie. Ak sa zistí alergia na latex, pravdepodobnosť potravinovej alergie bude v plnej tretine až polovičke prípadov. Platí to i naopak: ak sa zistí alergia na niektorú potravinu s vysokým rizikom (banán, avokádo, kiwi a jedlý gaštan), potom alergiu na latex odhalíme v 10 % prípadov.

Po kontakte s kondómom môže dôjsť ku vzniku vyrážky, ktorá sa objaví na prirodzení po súloži, ďalším príznakom môže byť nepekne vyzerajúci ekzém, nepríjemné svrbenie v pošve, svrbivý výtok a pod.

Po anamnéze nasleduje vykonanie kožných prick testov a event. krvné odbery. Výsledok je však len hrubo orientačný, žiadny testovací firemný prípravok ani zďaleka neobsahuje všetky latexové alergény.

Hlavné slovo má v tomto prípade kožný lekár. Má možnosť urobiť náplasťové testy s latexovými alergénmi. Prínosom týchto testov je tiež širší záber, obvykle sa testuje niekoľko desiatok podozrievaných chemikálií (kovy, kozmetika a v prípade gumy stabilizátory a urýchľovače).

Liečba

Najdôležitejšie je vyvarovať sa kontaktu s latexom, pacienti s touto alergiou by mali byť informovaní o existencii skríženej alergie – tzn. o alergii na vyššie uvedené ovocie.

Liečba kožných prejavov je v rukách kožného lekára, liečbu alergickej nádchy a astmy riadi alergológ. Nádejné sa javí užitie špecifickej alergénovej imunoterapie, o jej úspešnom prevedení pribúda v odbornej literatúre stále viac dokladov.

Odporúčané opatrenia – Prevencia

  • – zdravotníkom s alergiou na latex je potreba zaistiť, aby mali k dispozícii nepráškované a nelatexové rukavice a výrobky. Náhrada je možná syntetickými materiálmi ako je polvinylchlorid, neoprén alebo styrén.
  • pacientom s kontaktnou alergiou je odporúčané používať výlučne syntetické rukavice,
  • u osôb s anafylaktickým šokom je nutné bezlatexové prostredie alebo zmena pracovného miesta – profesie,
  • pre ľudí trpiacich alergiou na latex sú dnes k dispozícii bezlatexové kondómy,
  • pacienti by si mali byť vedomí požívania ovocných štiav v likéroch, vínach, ovocných šalátoch, zmrzline, marmeláde, žuvačkách, chipsoch, müssli, ale tiež ovocných enzýmov (papain, bromelain, ficin), ktoré sa používajú pri výrobe potravín a liekov. Avokádový olej sa používa v kozmetike.