E-shop > Všetko o nákupe > Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti CM Trade

Informácie k spracovaniu osobných dát

Naša firma CM Trade Via s. r. o. so sídlom Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, Česká republika, IČO 25510681 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu údajov, máte právo na ich prenositeľnosť a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese sídla spoločnosti alebo e-mailu info@proalergiky.cz.

Zabezpečenie vašich osobných dát

Dbáme na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nejde o ochranu našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať nás o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náleží táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, kým vám požadované informácie poskytneme.

Naším právom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné alebo sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať činnosť prevádzkovateľa osobných údajov.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.  

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, a to v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovej adresy s cieľom zasielania newslettera), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na údaje spracovávané v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto dáta však nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Spracovávané osobné údaje

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame a ktoré môžete z prehliadača odstrániť alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Bez týchto súborov nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok, napríklad uchovanie produktu v košíku e-shopu, uloženie vášho osobného nastavenia služieb alebo zabezpečenie pri prihlasovaní, objednávaní a platbách.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Tieto služby nezhromažďujú vaše osobné údaje. Pomocou týchto služieb zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a poskytovaného obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Personalizácia reklamy

Naše webové stránky využívajú technológie pre prispôsobenie obsahu našich reklám zobrazujúcich sa v reklamných sieťach našich partnerov (najmä Google Adwords a Seznam Sklik) tomu, o aké informácie ste na stránkach prejavili záujem. Tieto technológie nezhromažďujú vaše osobné údaje.

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že ste naším zákazníkom či registrovaným užívateľom našich webových stránok, môžeme vami poskytnutú e-mailovú adresu využiť k občasnému zasielaniu noviniek (newsletterov, obchodných oznámení).

V prípade, že sa u nás prihlásite na odber noviniek prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám oznámite, a udelíte nám súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme ju spracovávať výhradne na tieto účely. Takto získanú e-mailovú adresu neodovzdávame žiadnym ďalším subjektom.

V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od nás novinky nechcete dostávať, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním poskytnutej e-mailovej adresy na tento účel tu alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti.

Zákaznícke hodnotenie internetového obchodu na portáli Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spracovanie objednávok

Právny titul Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj)
Účel spracovania vybavenie objednávok, dodávka objednaného tovaru, archivácia pre prípad reklamácií, sporov alebo zmien v zmluve
Obdobie spracovania 10 rokov
Spracovatelia účtovník, prepravca zásielok, sprostredkovateľ on-line platieb (len e-mail)
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT
Právny titul Zákonná povinnosť
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania evidencia daňových povinností
Obdobie spracovania 10 rokov
Spracovatelia účtovník
Príjemcovia správca ICT

Marketing

Právny titul Oprávnený záujem
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania obchodná komunikácia s existujúcimi zákazníkmi
Obdobie spracovania 10 rokov
Spracovatelia -
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT, poskytovateľ služby pre rozosielanie hromadných e-mailov či SMS
Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania obchodná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi, užívateľmi a fanúšikmi stránok
Obdobie spracovania 10 rokov
Spracovatelia -
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT, poskytovateľ služby pre rozosielanie hromadných e-mailov či SMS

Spracovanie reklamácií

Právny titul Zákonná povinnosť
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania evidencia údajov zákazníka počas reklamačného procesu
Obdobie spracovania 1 mesiac
Spracovatelia servis/opravňa
Právny titul Oprávnený záujem
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania evidencia histórie reklamácií
Obdobie spracovania 5 rokov

Registrácia používateľa na stránkach (zriadenie používateľského účtu)

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Fotografia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania zriadenie a vedenie používateľských účtov pre prístup k vybraným službám portálu ProAlergiky.cz
Obdobie spracovania do odvolania súhlasu
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Komunikácia cez kontaktný formulár alebo chatovú aplikáciu

Právny titul Oprávnený záujem
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania vybavenie otázok, dopytov, požiadaviek či pripomienok používateľov/zákazníkov
Obdobie spracovania 10 rokov
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Komentár používateľa k článkom

Právny titul Oprávnený záujem
Osobné údaje Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania vkladanie komentárov používateľmi pod články
Obdobie spracovania časovo neobmedzene
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Otázka používateľa v odbornej poradni

Právny titul Oprávnený záujem
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania evidencia používateľov s cieľom zodpovedania a zverejnenia ich otázok položených v odbornej poradni portálu ProAlergiky.cz
Obdobie spracovania časovo neobmedzene
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu
Právny titul Výslovný súhlas
Osobné údaje Popis zdravotného problému (Citlivý údaj ‒ zdravotný stav)
Účel spracovania spracovanie údaja o zdravotnom stave opytujúceho, ak je tento súčasťou otázky
Obdobie spracovania časovo neobmedzene
Príjemcovia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Prihlásenie používateľa do súťaže

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania evidencia údajov na účely oznámenia prípadnej výhry v súťaži na ProAlergiky.cz
Obdobie spracovania 1 rok
Spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou ČR a Európskej únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, kým nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovaniu vašich osobných údajov na príslušný dozorný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa 26. februára 2021.