Alergia na lieky

Home » Všetko o alergiách » Alergia na lieky

Podanie viacerých liekov môže byť sprevádzané nežiaducimi účinkami. Niektoré práce udávajú, že u hospitalizovaných pacientov sa akékoľvek nežiaduce účinky liekov objavujú až v 15 – 30 %. Z toho alergické reakcie tvorí 6 – 10 %, pričom najčastejšie vyvolávajú alergické reakcie antibiotiká a sulfonamidy. Liekové alergie predstavujú širokú skupinu reakcií s rôznymi mechanizmami vzniku a rôznymi klinickými prejavmi.

Podobne ako u potravín, tak i u reakcií na lieky nie je niekedy ľahké odlíšiť, či organizmus reaguje pravou alergickou reakciou (tvorbou špecifických „alergických“ protilátok) a kedy ide o nežiaduci účinok lieku, jeho predávkovanie, neznášanlivosť alebo pseudoalergiu.

Alergia na lieky je našťastie menej častá, ale môže byť nebezpečná. Častejšie sú reakcie neimunologickej povahy. Príkladom nežiaducich účinkov sú napr. bolesti žalúdka, zvracanie, hnačky pri liečbe antibiotikami, alebo spavosť po niektorých protialergických liekoch.

Každú nežiaducu reakciu na podanie liekov vždy hláste lekárovi, aby bola správne zhodnotená jej príčina a mohli byť prijaté preventívne opatrenia.

Ak máte už skúsenosť, že ste na niektorý liek zle reagovali, vždy to oznámte vášmu lekárovi. Nezabudnite, že Váš imunitný systém má dobrú pamäť.

Pri predpise lieku hláste všetky ostatné lieky, ktoré užívate, liečiva sa môžu vzájomne vo svojom účinku ovplyvňovať.

Príznaky

Najčastejšie sa vyskytujú kožné prejavy: alergický exantém, žihľavka, kontaktný ekzém, angioedém. Ďalej sa môžu objavovať prejavy na dýchacích cestách – alergická nádcha, astma. Najzávažnejšou formou je anafylaktická reakcia. Anafylaktický šok je vystupňovaná celková reakcia organizmu, ktorá ohrozuje život. Môže sa dostaviť doslova v sekundách po užití určitého lieku.

Alergia na penicilínové antibiotiká

Zvyčajné príznaky penicilínovej alergie sú kožné vyrážky, žihľavka, opuchy. Avšak nie všetky výsevy vyrážok vzniknuté pri liečbe penicilínom nutne znamenajú alergiu. Niekedy sa antibiotiká podávajú nevhodne v priebehu vírusovej infekcie, ktorá sa môže prejaviť vyrážkou a tá sa potom nesprávne interpretuje ako penicilínová alergia. V ojedinelých prípadoch, najmä pri injekčnom podaní, môže dôjsť k prudkej celkovej reakcii (anafylaktickému šoku), ktorá vyžaduje rýchlu, urgentnú pomoc.

Alergická reakcia na alergénové vakcíny

Alergénové vakcíny pre liečbu alergických ochorení (tzv. hyposenzibilizácia) môžu tiež vyvolať alergickú reakciu, vrátane anafylaxie. Táto liečba sa ale podáva zásadne u alergológa, a tak sa nemusíte pri dodržaní „pravidiel hry“ (napr. pozorovanie 30 minút po injekcii v čakárni) ničoho obávať.

Intolerancia kyseliny acetylsalicylovej a nesteroidných antiflogistík

Kyselina acetylsalicylová je známa ako Aspirin®, Anopyrin® či Acylpyrin®, do skupiny liekov označovaných ako nesteroidné antiflogistiká patrí napr. Brufen®, Ibalgin®, Indometacin® a podobné lieky proti bolesti a teplote. Tieto lieky patria medzi najužívanejšie lieky, ale zároveň sú jednými z najčastejších príčin liekových nežiaducich reakcií. Hneď ako sa táto intolerancia raz vyvinie, zostáva po celý život.

Toto ochorenie postihuje okolo 10 % dospelých s chronickou astmou, ďalej pacientov s nosnou polypózou a chronickou rinosinusitídou. Po užití tohto typu liekov sa približne do 3 hodín rozvinie atak astmy, sprevádzaný silnou nádchou, zápalom spojiviek, opuchom očí alebo žihľavkou.

Pacienti s týmto ochorením by mali byť vybavení preukazom, v ktorom je zoznam kontraindikovaných liekov a odporúčaná bezpečná náhradná medikácia, napr. ako liek proti teplote je vhodný Paracetamol, ako silný liek proti bolesti Tramadol a z liekov protizápalových napr. Nimesulid.

Fototoxická reakcia

Fototoxické reakcie sú spôsobené zvýšenou citlivosťou kože voči UV – žiareniu podmienenou zvonka či vnútorne podanými látkami. V tomto prípade dochádza k priamej vzájomnej interakcii UV – žiarenia a určitých látok, tzn. že do tohto procesu nie je zapojený imunitný systém. Na rozdiel od „slnečnej alergie“ – ktorá nie je závislá na dávke UV – žiarenia (vyrážka sa môže objaviť už pri miernom ožiarení) – pri fototoxickej reakcii veľkú úlohu zohráva intenzita UV – žiarenia a celkové množstvo fototoxickej látky.

Fototoxicky sa najčastejšie prejavujú niektoré lieky, ako napr. antibiotiká, nesteroidné antiflogistiká (ketoprofén), prírodné antidepresíva obsahujúce ľubovník, ale tiež rôzne potraviny, ako napr. citrusové plody, zeler alebo figy. Pri ich použití je preto potrebné obmedzovať expozíciu slnečnému žiareniu.

Z miestne používaných liečiv sú najčastejšími vyvolávateľmi protizápalové gély a krémy, decht, ale tiež rastlinné šťavy a parfumy. Zjednodušene možno tento jav popísať ako „ľahké spálenie“.