E-shop > Články a recenze > Kedy vybrať ultrazvukový zvlhčovač a kedy práčku vzduchu

Kedy vybrať ultrazvukový zvlhčovač a kedy práčku vzduchu

29. 8. 2015

V prvom rade si zopakujeme základné fakty, aby sme zvlhčovaniu vzduchu lepšie porozumeli. Vlhkosť vzduchu udáva, koľko vody v plynnom stave (vodnej pary) obsahuje dané množstvo vzduchu.

Hlavným obmedzujúcim faktorom je teplota vzduchu, pretože pre danú teplotu je vzduch schopný pojať len obmedzené množstvo vodných pár. Platí tu úmera, čím vyššia je teplota, tím viac je vzduch schopný pojať vodných pár. Na správne fungovanie ľudského organizmu odporúčajú lekári vlhkosť v rozmedzí 40 – 60 %.

Najmä v zimnom období však vlhkosť vzduchu v miestnostiach klesá aj pod 20 % a na zvýšenie vlhkosti je teda potrebné použiť zvlhčovač vzduchu.

Ultrazvuk alebo studené odparovanie?

V súčasnosti patrí medzi najčastejšie technológie zvlhčovania buď použitie ultrazvukovej membrány (ultrazvukové zvlhčovače), alebo metóda studeného odparovania (diskové zvlhčovače, tzv. práčky vzduchu).

Každá z technológií má svoje pozitívne aj negatívne stránky.

Pozrite sa na preverené zvlhčovače vzduchu portálu PreAlergikov.sk

Ultrazvukové zvlhčovače – vyššia vlhkosť a rýchle zvlhčenie

Na rýchle zvýšenie vlhkosti odporúčame skôr ultrazvukové zvlhčovače vzduchu. Pomocou ultrazvukovej vibračnej membrány rozprašujú vodu na mikroskopické kvapky – umelú hmlu a k zvýšeniu vlhkosti dochádza za pomerne krátky čas. Ak nemá prístroj zabudovaný hygrostat, musíme dávať pozor, aby nedošlo k prevlhčeniu vzduchu. Ultrazvuková membrána je tiež citlivá na tvrdosť vody. Je teda potrebné prístroj chrániť pomocou demineralizačného filtra a pravidelne ho čistiť, aby sme neskracovali jeho životnosť.

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Stylies Hera

Doskové a diskové zvlhčovače

Studené zvlhčovače pracujú na princípe prirodzeného odparovania. Rozlišujeme dva princípy zvlhčovania – prístroje majú buď „filtračné kazety“, alebo disky. Filtračné kazety sú konštruované tak, aby mali veľkú plochu, ktorá sa vďaka kapilárnemu princípu nasiakne vodou a z tejto plochy sa prefukovaním vzduchu urýchľuje odparovanie vody.

Diskové zvlhčovače sú vybavené diskami, ktoré majú zvrásnený povrch kvôli väčšej ploche. Opäť dochádza k ofukovaniu diskov, ktoré sa pomaly otáčajú a namáčajú sa do vody. Diskové prístroje majú veľmi nízke prevádzkové náklady, nepotrebujú spotrebné materiály. Ich sekundárnou funkciou je čiastočné čistenie vzduchu, preto sa im tiež hovorí práčky vzduchu.

Prirodzené odparovanie = ideálne nasýtenie vzduchu

Výhodou studeného zvlhčovania je predovšetkým úplne prirodzený, aj v prírode známy princíp zvlhčovania, do vzduchu sa odparí iba čistá molekula vody (na rozdiel od ultrazvukových zvlhčovačov).

Sú mimoriadne vhodné na zvlhčovanie vzduchu pre alergikov a astmatikov. Nemôžu prevlhčiť (vzduch je schopný týmto spôsobom absorbovať iba také množstvo vody, ktoré „udrží“), čo, naopak, limituje ich použitie do priestorov, kde sa vyžaduje vyššia vlhkosť než cca 55 %. Oproti ultrazvukovým majú lacnejšiu prevádzku.

Kedy ktorý?

Ak potrebujeme vzduch rýchlo zvlhčiť a udržiavať vlhkosť vzduchu nad 50 %, odporúčame ultrazvukovú technológiu.

Ak preferujeme dlhodobo stabilnú vlhkosť vzduchu, jednoduchú obsluhu, príp. odstránenie nečistôt zo vzduchu, volíme studené odparovanie.

Ďalšie podrobnosti radi zodpovieme na našich produktových linkách +420 541 212 450 a +420 602 813 222.