Prečo chrípka vyvoláva astmatické záchvaty?

Home » Zaujímavé články » Prečo chrípka vyvoláva astmatické záchvaty?

21. 07. 2011

K astme môže viesť viac ciest, ako sa predpokladalo

Keď deti s astmou dostanú chrípku, často skončia kvôli problémom s dýchaním v nemocnici. Výskumníci z Detskej nemocnice v Bostone konečne našli doposiaľ neznáme biologické vysvetlenie, prečo chrípka vyvoláva astmatické záchvaty.

Pomôže iný druh liekov

Štúdia na myších modeloch, ktorá bola uverejnená v online vydaní magazínu Nature Immunology, ukázala, že chrípka aktivuje nedávno rozpoznanú skupinu imunitných buniek, ktorú odborníci nazývajú vrodené alebo prirodzené pomocné bunky a vedci prezentujú úplne novú kolekciu liekov zameraných proti astme. "Aktivácia týchto buniek môže byť blokovaná, a tak by mohli byť deti s astmou účinnejšie chránené v momentoch, keď dostanú chrípku alebo ďalšie vírusové infekcie,“ hovorí vedúci štúdie Dale Umetsu, MD, PhD z oddelenia detskej imunológie.

Chrípka vždy zhorší astmu

Hoci väčšina astmy je alergickej povahy, útoky vyvolané vírusovou infekciou majú tendenciu dať priviesť deti do nemocníc. Podľa odborníkov to znamená, že tento typ astmy nie je dobre existujúcimi liekmi kontrolovaný a zvládaný. „Stav prakticky 100 percent astmatikov sa s vírusovou infekciou zhoršuje. Naozaj sme nevedeli, ako sa to deje, teraz však už máme vysvetlenie – aspoň pre chrípku,“ vysvetľuje Dale Umetsu.

V črevách a v pľúcach

Prirodzené pomocné bunky boli objavené ešte len prednedávnom v črevách a hrajú veľkú úlohu v boji proti parazitárnym vírusom, ako súčasť vrodeného imunitného systému, našej prvej línie imunitnej obrany. „Vzhľadom na to, že pľúca sa vzťahujú k črevám – oboje sú vystavené životnému prostrediu – sme sa spýtali, či vrodené pomocné bunky môžu byť tiež v pľúcach a či hrajú dôležitú úlohu pri astme,“ hovorí ďalej odborník podľa stránok ScienceDaily.

Ako prichádza k zhoršeniu?

Následné pokusy na modelových myšiach skutočne ukázali, že tieto bunky sa nachádzajú aj v pľúcach – u myši, ktorá mala vyvolanú astmu a bola infikovaná chrípkou, ale nenachádzajú sa v pľúcach v prípade alergickej astmy. Tento model ukázal, že chrípková infekcia stimuluje tvorbu zlúčenín, nazvaných IL-33, ktoré aktivujú prirodzené pomocné bunky, a tie vylučujú astmu navodzujúce zlúčeniny.

Z infekcie vzniká hyperreaktivita

„Bez týchto buniek, ktoré sú aktivované, by infekcia nespôsobila hyperreaktivitu dýchacích ciest, kardinálnu črtu astmy. Teraz môžeme začať premýšľať o tejto ceste ako o cieli – IL-33, prirodzené pomocné bunky, alebo faktory, ktoré produkuje,“ vysvetľuje ďalej Umetsu. Štúdia prispela k lepšiemu porozumeniu astmy ako súboru rôznych procesov, ktoré spôsobujú, že sa dýchacie cesty stanú nervóznymi a priškrtia sa. „Na myších modeloch sme našli veľmi odlišné cesty, ktoré viedli k astme,“ hovorí vedec.

Známe lieky sledujú len jednu cestu

Väčšia liekov, ktoré udržiavajú astmu pod kontrolou – ako sú inhalačné kortikosteroidy – pôsobí na dobre známu cestu, zahŕňajúcu bunky imunitného systému, známe ako Th2 bunky, a ktoré sú dôležité v prípade alergickej astmy. Avšak tím Umetsu ukázal v roku 2006, že aj druhá skupina buniek, známych ako NKT bunky, je dôležitá pri astme a demonštroval ich prítomnosť v pľúcach pacientov s astmou. NKT bunky môžu fungovať nezávisle od Th2 buniek – napríklad v prípade astmy vyvolanej ozónom, hlavnou zložkou znečistenia ovzdušia.

Prvý, druhý, tretí alebo všetky spolu?

Teraz sa však ukázalo, že existuje tretia cesta k astme, a tá zahŕňa prirodzené pomocné bunky – a odráža rozmanitosť spúšťačov astmy u pacientov. „Klinicky sme vedeli, že existujú rôzne spúšťače astmy, ale mysleli sme si, že existuje jedna cesta, akou astma vzniká,“ hovorí Umetsu a dodáva, že všetky identifikované cesty môžu koexistovať v jednej osobe. „Musíme chápať a brať do úvahy špecifické cesty astmy u každého človeka s astmou individuálne, a keď sú aktivované, môžeme dať včas správnu liečbu.“

Zdroj: www.najmama.sk Autor: Lucia Vlková